Palvelut

RESEPTILÄÄKKEET

Apteekkimme palvelee nopeasti ja joustavasti välttäen turhaa jonotusta. Reseptilääkkeiden toimittaminen tapahtuu suoratoimituspisteissä, joissa sinua palvellaan henkilökohtaisesti yksityisyyttäsi kunnioittaen. Lapsiperheitä on muistettu leikkinurkkauksella, jossa lapset saavat ajan kulumaan mukavasti vanhempien keskittyessä lääkkeiden hankintaan.

Sama farmaseutti tai proviisori palvelee reseptiesi toimituksen alusta loppuun. Toimituksen yhteydessä sinulla on halutessasi mahdollisuus kysyä ja keskustella lääkitykseesi liittyvistä asioista. Omalta puoleltamme varmistamme kuitenkin aina, että olet selvillä lääkkeen oikeasta ja turvallisesta käytöstä. Lääkevalvontaviranomaiset ovat määritelleet, mitkä lääkärin määräämät lääkkeet ovat keskenään vaihtokelpoisia ja millä ehdoin. Joissain tapauksissa Kela maksaa sairausvakuutuskorvauksen vain halvimpien rinnakkaislääkkeiden mukaan. Kerromme reseptintoimituksen yhteydessä kulloinkin käytössäsi olevat vaihtoehdot – päätöksen teet itse!

Vuosi 2017 toi muutoksia lääkekorvauksiin ja reseptiasiointiin apteekissa

Uudet ja aikaisempaa kalliimmat lääkkeet kasvattavat Kelan lääkekorvausmenoja. Kasvun hillitsemiseksi Kelan lääkekorvausmenoja päätettiin leikata vuoden 2017 alusta.

Säästöt toteutetaan lääkkeiden hintakilpailua lisäämällä, lääkejätteen vähentämisellä rationaalisen eli järkevän lääkehoidon edistämisellä sekä muiden diabeteslääkkeiden kuin insuliinivalmisteiden siirtämisellä alempaan erityiskorvausluokkaan. Samaan aikaan tuli voimaa myös muita apteekkiasiointiin vaikuttuvia muutoksia. Merkittävimmät vuonna 2017 voimaan tulleet lääkekorvaussäästöihin ja apteekkiasiointiin liittyvät muutokset on tiivistetty alle;

 • Korvattavien lääkkeiden hankintavälia seurataan tarkemmin.
 • Erittäin kalliita lääkkeitä toimitetaan korvattuna vain kuukauden tarve kerrallaan.
 • Diabeteslääkkeistä muut kuin insuliinivalmisteet siirretään alempaan erityiskorvausluokkaan.
 • Epilepsialääkkeet kuuluvat apteekissa tehtävän lääkevaihdon ja viitehintajärjestelmän piiriin silloin, jos niitä käytetään muuhun tarkoitukseen kuin epilepisiaan.
 • Lääkemääräykset muuttuvat sähköisiksi.
 • Lääkemääräysten voimassaolo pitenee kahteen vuoteen, poikkeuksena pääasiassa keskushermostoon vaikuttavien PKV-lääkkeiden ja huumausainelääkkeiden lääkemääräykset, joiden lääkemääräykset ovat edelleen voimassa vain yhden vuoden.

Vuonna 2022:

 • Alkuomavastuu on 50 euroa. Maksat reseptilääkkeesi kokonaan itse 50 euroon asti, jos olet yli 18-vuotias. Kelakorvausta maksetaan sen jälkeen, kun alkuomavastuu on täyttynyt. Uusi alkuomavastuukausi alkaa vuoden alusta.
 • Peruskorvaus on 40 %, alempi erityskorvaua 65% ja ylempi erityiskorvaus 100%. Ostokertakohtainen omavastuu ylemmässä erityiskorvausluokassa on 4,50 euroa / lääke.
 • Vuonna 2022 vuosiomavastuu eli niin sanottu lääkekatto on 592,16 euroa. Korvausten piiriin kuuluvista lääkkeistä maksetaan tämän jälkeen vain ostokertakohtainen omavastuu 2,50 euroa / lääke.
 • Apteekki saa tiedon vuosiomavastuusi ylittymisestä lääkeoston yhteydessä.  Saat lisäkorvauksen heti apteekissa eikä sinun tarvitse hakea sitä erikseen Kelasta.

Lääkkeiden hinnat ja Kela-korvaukset voit tarkistaa myös osoitteessa apteekki.fi 

RESEPTIEN UUSIMINEN

Sähköiset reseptit tallennetaan keskitettyyn tietokantaan, Reseptikeskukseen. Reseptisi säilyy reseptikeskuksessa 2,5 vuotta. Resepti on voimassa 2 vuotta määräämispäivästä. Poikkeuksen tekevät pääasiassa keskushermostoon vaikuttavat PKV-lääkkeet ja huumausainelääkkeet, joiden reseptit ovat edelleen voimassa vain yhden vuoden.

Voit pyytää uusintaa reseptistä, josta on jo ostettu lääkettä. Jos resepti on voimassa kaksi vuotta, sen voi uusia 28 kuukauden ajan määräyspäivästä alkaen.  Muut reseptit voi uusia 16 kuukauden ajan.

Voit pyytää reseptin uusimista

 • terveydenhuollossa käynnin yhteydessä tai soittamalla
 • suomalaisessa apteekissa käynnin yhteydessä
 • Omakannassa.

Omakannan kautta huoltaja voi lähettää uusimispyynnön myös alle 10-vuotiaan lapsen reseptistä.

Reseptin uusii ensisijaisesti oma hoitava terveydenhuollon yksikkö, jossa olet asioinut aikaisemmin.

Reseptin uusimispyyntö käsitellään 8 vuorokauden kuluessa. Mikäli reseptin uusimispyyntöä ei käsitellä tuossa ajassa, uusimispyyntö vanhenee. Voit tiedustella uusimisen tilannetta puhelimitse terveydenhuollosta tai paikan päällä apteekista.

Toisen Euroopan maan apteekista ei ole mahdollista pyytää suomalaisen reseptin uusimista.

Humaliston apteekissa reseptin uusimispalvelu on apteekin kanta-asiakkaille maksuton, muille hinta on 4 euroa. Huomioithan, että myös lääkäri voi mahdollisesti ottaa palkkion reseptin uusimisesta. Sähköisen reseptin uusimispyynnön käsittelystä saat tiedon tekstiviestillä, jos olet antanut uusimispyynnön yhteydessä puhelinnumerosi ilmoitusta varten.

ITSEHOITOTUOTTEET

Humaliston Apteekista löydät monipuolisen valikoiman itsehoitoon tarkoitettuja tuotteita. Näitä ovat mm ilman reseptiä myytävät lääkkeet, vitamiinit ja ravintolisät sekä valikoima luotettavia luontaistuotteita. Meiltä löydät myös kattavan valikoiman kosmetiikkaa, tärkeimpinä tuotesarjoina Aco, Avène, Favora sekä Vichy. Olemme myös panostaneet suuhygienian ja haavanhoidon tuotteiden valikoimiin. Palveluvalinnassamme on aina ammattitaitoista henkilökuntaa opastamassa ja auttamassa oikean tuotteen valinnassa. Lääkeinformaatiota tosin saa antaa vain farmaseutti tai proviisori.

LÄÄKEJÄTTEIDEN HÄVITTÄMINEN

Vanhentuneet tai käyttämättä jääneet lääkkeet sekä elohopeakuumemittarit ovat ongelmajätettä, jotka tulee palauttaa apteekkiin. Niitä ei saa laittaa kaatopaikalle eikä kaataa viemäriin. Apteekissa lääkejätteet lajitellaan ja toimitetaan asianmukaisesti hävitettäväksi ongelmajätelaitokselle. Apteekkiin voi palauttaa myös ruiskut ja neulat. Lääkejätteiden palauttaminen on maksutonta.

Elohopea, sytostaatit sekä jodipitoiset lääkkeet (Jodix, Betadine ja Iodosorb) pitää palauttaa omissa pakkauksissaan erillään muusta lääkejätteestä, sillä ne vaativat erillisen käsittelyn ongelmajätelaitoksessa.

Lue lisää lääkkeen säilyttämisestä ja hävittämisestä »

Muistathan aina säilyttää lääkkeet lasten ulottumattomissa!

LUENNOT JA TILAISUUDET

Asiantuntijamme tulevat mielellään pitämään luentoja ja esitelmiä lääkealasta, lääkkeiden oikeasta käytöstä jne. oppilaitoksiin sekä yhdistyksiin.