Asiakasta palvellaan!

SIKSI MEILTÄ LÖYTYY AMMATTITAITOINEN JA OSAAVA HENKILÖKUNTA

Humaliston Apteekissa työskentelee apteekkari, kaksi proviisoria, farmaseutteja, merkonomi, lääketeknikko ja lääketyöntekijöitä. Lisäksi apteekki osallistuu vuosittain farmasian opiskelijoiden sekä lääketeknikkojen koulutukseen tarjoamalla harjoittelupaikkoja alan opiskelijoille.

Apteekkari johtaa apteekkia, vastaa sen toiminnan jatkuvasta kehittämisestä sekä taloudellisesta resurssoinnista. Apteekkari ylläpitää myös apteekin yhteiskuntasuhteita ja yhteyksiä muuhun terveydenhuoltoon.

Proviisorit vastaavat työnjohdollisista tehtävistä, henkilökunnan koulutuksesta ja laadunvalvonnasta. He ovat myös mukana asiakaspalvelussa ja vastaa sen sujuvuudesta. Proviisori toimii apteekin hoitajana apteekkarin poissa ollessa.

Farmaseutti toimii asiakaspalvelussa ja varmistaa, että asiakas osaa lääkkeensä oikean ja turvallisen käytön.

Merkonomi, lääketeknikko ja lääketyöntekijä hoitavat apteekin teknisiä tehtäviä kuten tilauksia, varaston valvontaa ja laskutusta. Lisäksi he ovat asiakaspalvelussa ja apteekin kassalla. He auttavat ja opastavat vapaan kaupan tuotteiden ja apteekkikosmetiikan valinnassa ja käytössä. He auttavat myös löytämään itsehoitolääkkeitä, mutta niihin liittyvää neuvontaa he eivät kuitenkaan saa antaa.

Henkilökunnassamme yhdistyy alan viimeinen osaaminen sekä pitkäaikainen kokemus. Vankan ammattitaidon edelleen kehittäminen on yksi keskeisiä apteekkimme menestyksen perusteista.

Tavoitteemme on olla asiakkaidemme, yhteistyökumppaneidemme ja henkilöstömme mielestä Turun talousalueen paras apteekki ja työpaikka!

Apteekkimme arvot ovat:

  • Asiakassuuntautuneisuus
  • Innovatiivisuus
  • Taloudellisuus
  • Vastuullisuus

Osaava henkilökunta takaa sen, ettei asiakas jää koskaan kysymystensä kanssa yksin.